D.M. Consunji, Inc.
3.9 out of 5 stars.
Get weekly updates, new jobs, and reviews

Why did you leave your job at D.M. Consunji, Inc.?

5 answers

  • Job capacity

  • Recontract for new item of job

  • Im finished my job contract.

  • Family problem..,namatay po tatay ko kinailangan ng makakasama ng nanay ko s bahay tapos sumabay pa na naghiwalay kami ng asawa ko hanggang sa nauwi ako na magpa lay off sa trabaho..,nagsisi ako kasi nagpadala ako sa problema kaya nawala yung magandang trabaho ko...pero ngayon natuto na ako kaya kung matatanggap man ako sa trabaho mas pag iigihan ko at pagbubutihin para sa mga anak ko...

  • Family problem..,namatay po tatay ko kinailangan ng makakasama ng nanay ko s bahay tapos sumabay pa na naghiwalay kami ng asawa ko hanggang sa nauwi ako na magpa lay off sa trabaho..,nagsisi ako kasi nagpadala ako sa problema kaya nawala yung magandang trabaho ko...pero ngayon natuto na ako kaya kung matatanggap man ako sa trabaho mas pag iigihan ko at pagbubutihin para sa mga anak ko...

Help job seekers learn about the company by being objective and to the point.

Your answer will be posted publicly. Please don't submit any personal information.

Please note that all of this content is user-generated and its accuracy is not guaranteed by Indeed or this company.
  1. Why did you leave your job at D.M. Consunji, Inc.?